About

甜橙娱乐专注于文化娱乐内容创作,游戏策划、设计、制作,动漫策划、设计、制作、发行、衍生品开发销售等。主要作品有《寻灵大冒险》系列动画等。